ბიდისი  აკადემიის  მისია, მიზნები,ამოცანები. აკადემიის მისიაა, ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში შექმნას ეროვნული

Top
Message Us