ინგლისური ექიმებისთვის. კურსი მიმართულია მეტყველების, კითხვის, მოსმენისა და წერითი ჩვევების დასახვეწად და აქტუალურია ყველაექიმისათვის

სამედიცინო დაწესებულების რეგისტრატორ- ადმინისტრატორის შემსწავლელი კურსი

ბიდისი აკადემიის წარმატებული კურს დამთავრებული სტაჟრების შემდეგ ავერსის კლიონიკაში დასაქმდა.

წარმატებით დასრულდა ჩვენი კიდევ ერთი კორპორაციული ტრეინინგი .

Top
Message Us