საბიუჯეტო ბუღალტერიაბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები:

კურსი განკუთვნილია საჯარო სფეროში მომუშავე პირთა კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად, იურისტებისთვის, ეკონომისტებისთვის და სხვა დაინტერესებული
პირებისთვის, რომლებიც პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე ახორციელებენ
სახელმწიფო სექტორში ფინანსურ ანგარიშგებას, შესყიდვებს და სურთ გაეცნონ
უახლეს საკანონმდებლო ცვლილებებს მათი სწორად დანერგვის მიზნით
ყოველდღიურ საქმიანობაში.
კურსის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს: ფინანსური ანგარიშგების არსი;
ძირითადი ცნებები; სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი, ეკონომიკური და
ორგანიზაციული საფუძვლები; სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები;
სატენდერო წინადადების მომზადების ძირითადი ასპექტები;
სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა; სახემწიფო
ხაზინასთან მუშაობა, ელექტრონული ტენდერის მომზადებისა და ჩატარების ცოდნა
და უნარები; სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობები და
და უნარები; სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობები და
მათი გადასინჯვის წესი; სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირების ყველა ეტაპი.
თემის შინაარსი:
1.სამეურნეო აღრიცხვის არსი, სახეები, აღრიცხვაში გამოყენებული;
2.საზომი ერთეულები, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო;
3.სტანდარტები. შესწავლილი საკითხების განხილვა,
დისკუსია
4.ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი შესწავლილი საკითხების განხილვა,
დისკუსია
5.ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდი მისი ელემენტები დისკუსია;
6.პირველადი დაკვირვება - დოკუმენტაცია და ინვენტარიზაცია,
დისკუსია, დებატები
7.ფინანსური ანგარიშგების არსი, მისი ხარისხობრივი მახასიათებლები,
დისკუსია, დებატები
8.ბუღალტრული ანგარიშგების კომპონენტები და ელემენტები,
დისკუსია, დებატები
9. ბალანსირების პრინციპები, მისი გამოყენება ბუღალტრულ აღრიცხვაში

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: რუსთაველის გამზ. № 36
ტელ: (+995 32) 2514730 / (+995 593) 000 684 / (+995 593) 25-25-08
ელ-ფოსტა: academy@bdc-center.ge
ვებ-გვერდი: www.bdc-center.ge
Facebook: ბი დი სი აკადემია
скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно
0
თარიღი: 21-07-2016, 11:27
0
4 338

მსგავსი სიახლეები


Top
Message Us