სიახლეები

ბიდისი  აკადემიის  მისია, მიზნები,ამოცანები. აკადემიის მისიაა, ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში შექმნას ეროვნული

3 მარტს, 12 საათზე, თბილისის დედათა და ჩვილ ბავშვთა თავშესაფარში მცხოვრებ ახალგაზრდა დედებს საგანმანათლებლო ცენტრი BDC აკადემია

7 აპრილს 2 საათზე, უდედმამო და მშობლების მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა ფონდ იავნანას მზრუნველობის ქვეშ მყოფ გიორგი გელაშვილისა და ლია

Top
Message Us